Home
english version
Home

Termeni şi menţiuni legale, confidenţialitate

Pentru parcurgerea facilă a textului, prezentul website- foloseste o terminologie neutră în privinţa genului: termeni precum „angajat” sau partener” nu specifică un anume gen.

Generalităţi

Prin accesarea website-ului nostru acceptaţi următoarele:

Termenul OMV include OMV Aktiengesellschaft precum şi toate companiile sau entităţile deţinute de OMV Aktiengesellschaft în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 50%. Dacă referirile următoare vizează doar anumite companii sau entităţi, acestea vor fi indicate in mod specific.

Cele ce urmează nu se aplică dacă şi în măsura în care încalcă legile în vigoare.

Termeni legali

OMV a depus toate diligenţele pentru a se asigura că informaţiile furnizate pe acest website sunt corecte şi complete la momentul publicării. Cu toate acestea, pot să apară erori neintenţionate sau accidentale, pentru existenţa cărora ne cerem scuze.

OMV nu oferă niciun fel de garanţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website, inclusiv (hiper)link-uri externe sau orice alt conţinut care poate fi folosit direct sau indirect prin intermediul website-ului OMV. De asemenea, OMV îşi rezervă dreptul să aducă modificări acestui website fără notificări prealabile. OMV nu poate fi responsabil în privinţa erorilor sau omisiunilor de pe website-ul OMV. Așadar, orice decizie luată pe baza informaţiilor publicate pe website-ul OMV este în totalitate responsabilitatea respectivului utilizator. OMV nu poate fi responsabil pentru pierderi directe, indirecte sau de orice fel ale utilizatorului, rezultate din orice motiv prin folosirea directă sau indirectă a informaţiilor publicate pe website-ul OMV.

OMV nu susţine sau garantează că funcţiile sau serviciile de pe website-ul OMV vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate, sau că website-ul OMV şi/sau serverul care îl găzduiește nu sunt virusate şi nu au alte elemente dăunătoare. În limitele legii, OMV nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daună rezultată din funcţionarea sau disfuncţiile website-ului OMV, sau din orice alte servicii sau componente tehnice conexe. 

Niciuna dintre informaţiile publicate pe site-ul OMV nu constituie o invitaţie sau recomandare de achiziţie sau tranzacţionare de acţiuni OMV (sau oricare alte titluri de valoare) sau de ADR (American Depositary Receipts ‒ acţiuni străine tranzacţionate pe piaţa americană), nici nu implică o asemenea invitaţie sau recomandare.

Drepturi de proprietate

Dacă nu este altfel specificat, drepturile de autor asupra paginilor şi conţinutului publicat pe website-ul OMV şi a materialelor utilizate pentru acesta se află exclusiv în proprietatea OMV. Niciunei terţe părţi nu îi va fi acordată o licenţă sau alte drepturi (de ex. drepturi de proprietate, drepturi de proprietate industrială sau drepturi de autor). Reproducerea paginilor sau a conţinutului acestui website este permisă doar în scopuri personale, informative. Orice altă reproducere sau utilizare este strict interzisă. Utilizarea semnelor distinctive ale OMV (de ex. branduri sau logouri) este interzisă, indiferent dacă simbolurile ® sau ™ sunt folosite, în special marca înregistrată OMV.

Prevederile de mai sus se aplică şi descărcării directe sau indirecte de software prin intermediul site-ului  OMV. În cazul în care hiperlinkurile externe dau acces la software aparţinând unei terţe părţi, termenii şi condiţiile de utilizare ale proprietarilor produsului vor avea întâietate şi drepturile lor trebuie respectate.


Protecţia datelor personale

Prevederi Generale

OMV respecta dreptul la intimitate si viata privata. De asemenea, OMV respecta si se conformeaza legislatiei in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

In cele ce urmeaza sunt prezentate informatii generale despre datele personale pe care OMV le poate colecta prin intermediul prezentului website si modul in care aceste date pot fi procesate. De asemenea, sunt prevazute instructiuni in cazul in care utilizatorul nu doreste ca datele sale personale sa fie colectate sau diseminate atunci cand viziteaza website-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

OMV nu colecteaza nicio informatie care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, numar de telefon, email), in afara cazului in care acestea sunt oferite in mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntara de informatii este considerata si reprezinta consimtamantul explicit si neechivoc al utilizatorului ca datele sale personale sa fie folosite de OMV in conformitate cu termenii prezentilor temeni si conditii de utilizare a website-ului.

Daca utilizatorul nu vrea ca datele sale sa fie prelucrate sau daca este minor si nu are acordul reprezentantului legal, este rugat sa nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Refuzul de a furniza datele personale face imposibila accesarea unora dintre componentele website-ului. Daca utilizatorul a comunicat deja datele sale personale si vrea ca acestea sa fie scoase din baza de date a webite-ului, poate solicita oricand acest lucru (direct sau prin reprezentantul legal, dupa caz), folosind pagina Contact.

Atunci cand utilizatorul website-ului furnizeaza date personale, OMV le poate folosi in urmatoarele scopuri declarate, daca altele nu sunt specificate:

a) stocarea si procesarea acelor informatii pentru a intelege mai bine nevoile utilizatorilor si pentru a imbunatati comunicarea cu acestia;
b) pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a raspunde unei solicitari pe care acesta a transmis-o OMV;
OMV va pastra confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu buna-credinta si le va dezvalui tertilor autorizati numai in conformitate cu legislatia in vigoare.
Utilizatorilor website-ului le sunt garantate drepturile prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv, dar fara limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor etc.

Informatii suplimentare care se colecteaza automat
In anumite situatii, OMV poate colecta in mod automat (deci nu prin inregistrare voluntara) informatii cu caracter tehnic si nu datele de identificare ale utilizatorului (care isi pastreaza anonimitatea). Acest tip de informatie tehnica poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, numele domeniului sau al gazdei domeniului de pe care utilizatorul a ajuns la prezentul website etc.


Confidenţialitate

Pentru a servi în mod optim exigenţele utilizatorilor, OMV are nevoie de informaţiile oferite de utilizatori şi este necesar ca OMV sa poată folosi aceste informaţii gratis.

Confidenţialitate şi Informaţii în conformitate cu §§ 24, 25 Legea Media din Austria şi § 5 Legea Comerţului electronic/imprimării din Austria

Proprietar, editor şi producător: OMV Aktiengesellschaft, Viena.
Birou central: Trabrennstraße 6-8, A-1020 Viena
Telefon: +43 1 40440; Fax +43 1 40440-20091;
e-mail: info@omv.com; http://www.omv.com
Înregistrat la Camera de Comerţ Viena: FN 93363z
Informaţii despre autoritatea de supraveghere: Autoritatea de Supraveghere a Pieţelor Financiare (Financial Markets Supervisory Authority)
Număr de înregistrare TVA: ATU14189108

Consiliul Executiv: Rainer Seele (Președinte), David C. Davies (Vicepreședinte), Jaap Huijskes, Manfred Leitner,
Consiliul de Supraveghere al OMV Aktiengesellschaft: Peter Oswald (Președinte), Wolfgang C. Berndt (Vicepreședinte), KMurtadha Al Hashmi (Vicepresedinte), Alyazia Ali Saleh Al Kuwaiti, Elif Bilgi Zapparoli, Helmut Draxler, Wolfram Littich, Gertrude Tumpel-Gugerell, Herbert Stepic, Herbert Werner.
Delegaţi ai consiliului de lucrări: Christine Asperger, Herbert Lindner, Alfred Redlich, Wolfgang Baumann, Martin Rossmann
Acţionar cu peste 25%: Österreichische Industrieholding AG (31,5%), din care cu peste 25%: Republica Austria (100%).

Linie generală de activitate: Informaţii despre industrie şi companie pentru clienţi şi furnizori ai OMV Grup.

Obiectele de activitate ale companiei:

A.

1.Investiţiile în alte firme şi corporaţii precum şi managementul şi administrarea acestor investiţii (acţionariat) inclusiv achiziţia şi cedarea de investiţii în Austria şi peste graniţe.
2.Toate activităţile, indiferent de bazele lor legale, în legătură cu prospectarea, extracţia şi procesarea în orice stadiu de producţie a hidrocarburilor şi a altor resurse minerale; producţia de carburanţi şi alte materiale pentru autovehicule, surse staţionare de electricitate (motoare) şi sisteme de încălzire.
3.Vânzarea şi tranzacţionarea de bunuri şi produse precum şi substanţe de toate felurile, în special cele menţionate la punctul (2), inclusiv stocarea lor (magazine) şi depozitarea pentru terţe părţi;
4.Servicii de toate tipurile, inclusiv operarea fabricilor şi echipamentelor necesare acestora. Aceste servicii în special includ servicii de consultanţă, planificare şi realizare, în toate domeniile, de asemenea în special în domeniile: medicină industrială, construcţii, forare, puţuri, chimie, electro-tehnologie, transport de bunuri şi persoane, catering, industrie hotelieră şi turistică, tehnologie informaţională, infrastructură, laboratoare, inginerie mecanică, managementul asigurărilor, consultanţă de management, licenţiere a proceselor de producţie, patente, design industrial şi alte asemenea;
5.Angajare, subcontractare (leasing) de forţă de muncă;
6.Activităţi de asigurare şi reasigurare;
7.Construcţia şi operarea a diverse tipuri de uzine producătoare de energie, indiferent de sursa de energie;
8.Construcţia şi operarea sistemelor de reţele şi linii de toate tipurile, în special de conducte;
9.Toate activităţile legate de managementul deșeurilor;
10.Construcţia şi operarea staţiilor de alimentare cu benzină şi gaz, instalaţiile de spălare a autovehiculelor, staţii de service, garaje şi toate celelalte activităţi asociate cu cele menţionate anterior;

B.

1.Compania are dreptul să desfășoare orice afaceri şi să adopte orice măsuri care sunt considerate necesare sau utile îndeplinirii obiectivelor sale corporative, în special toate cele similare sau legate de activităţile care fac Obiectul companiei.
2.Compania în special are dreptul să cumpere şi să vândă proprietăţi imobiliare şi să ia sau să dea în chirie astfel de proprietăţi, ori ca locatar/arendaș sau ca locator/proprietar;
3.Compania  poate constitui subsidiare în Austria şi peste graniţe.

Activităţi: OMV Aktiengesellschaft este membră a Camerei de Comerţ a Vienei şi a Austriei de Jos şi este autorizată să se implice în următoarele activităţi, în concordanţă cu prevederile legii comerţului:

1.Comerţ şi agent comercial.
2.Consultanţă corporatistă, inclusiv planificare corporatistă.
3.Contabilitate.
4.Asigurarea de personal

Alte activităţi sunt realizate legal de companii independente ale grupului.

Cookies

Pe site-ul www.omv.ro se foloseşte cookie-ul în scopuri de publicitate. Rolul acestui cookie este de a oferi conţinut adaptat preferinţelor vizitatorilor, pe parcursul navigării pe internet. Acest cookie nu colectează date cu caracter personal şi nu identifică personal vizitatorii site-ului. Cookie-ul are o durată limitată de viaţă iar utilizatorii au oricând posibilitatea de a şterge un cookie.

Acest site foloseşte tehnologie de profilare anonimă a traficului.

Pentru a imbunătăţi experienţa utilizatorilor săi, acest website foloseşte tehnologia Avandor de profilare anonimă a traficului web. În acest fel, interacţiunile dvs de pe unele site-uri sunt colectate şi analizate construindu-se un portret robot anonim ce poate fi utilizat la personalizarea mesajelor şi reclamelor pe care le vedeţi online.

Sistemul este 100% anonim şi nu conţine nici o informaţie care vă poate identifica personal. Aflaţi mai multe despre cum funcţionează Avandor, utilizarea de cookies, drepturile şi posibilităţile dvs. de opt-out la acest .